UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Platforme disponibile


E-mail instituțional pentru personalul Universității din Pitești


E-mail instituțional pentru studenții Universității din Pitești


Platforma E-learning


Platforma destinată stocării/arhivării dovezilor (în format digital) referitoare la desfășurarea activităților didactice on-line


Sistemul informatic integrat de management al activităţilor didactice şi de cercetare (S.I.I.M.A.D.C)


Fișa de lichidare


Alumni


Evaluarea satisfacției studenților


Platforma TinRead


Orar